Ile zarabia opiekun w żłobku?

praca w zlobku

Kim jest opiekun?

Kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym określa art. 16 ustawy. Zgodnie z tym art. opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Może nim być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:
  1)   co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
  2)   przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna.

Na podstawie strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Od czego zależy wynagrodzenie opiekuna w żłobku?

Wynagrodzenie opiekuna w żłobku uzależnione jest od wielu czynników. Są to m.in.:

  • staż pracy,
  • wykształcenie,
  • rodzaj placówki – prywatna czy publiczna,
  • województwo.

Ile zarabia opiekun w żłobku?

Na podstawie danych zebranych przez edujobs.pl z popularnych portali ogłoszeniowych w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku wynika, że średnie dolne proponowane widełki wynagrodzenia opiekuna w żłobku wynoszą 3138 zł, a średnie górne proponowane widełki wynagrodzenia wynoszą 3701 zł (kwoty brutto). Należy przy tym podkreślić, że dane uwzględnione w badaniu zawierały również propozycje pracy na niepełny etat oraz na umowę zlecenie. Najwyższego wynagrodzenia można się spodziewać w województwie mazowieckim.

Ile zarabia pomoc opiekuna w żłobku?

Pomoc opiekuna w żłobku może liczyć na niższe wynagrodzenie niż opiekun w żłobku. Na podstawie danych zebranych przez edujobs.pl z popularnych portali ogłoszeniowych w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku wynika, że średnie dolne proponowane widełki wynagrodzenia pomocy opiekuna w żłobku wynoszą 2973 zł, a średnie górne proponowane widełki wynagrodzenia wynoszą 3374 zł (kwoty brutto). Należy przy tym podkreślić, że dane uwzględnione w badaniu zawierały również propozycje pracy na niepełny etat oraz na umowę zlecenie. Najwyższego wynagrodzenia można się spodziewać, podobnie jak w przypadku opiekuna w żłobku, w województwie mazowieckim, a także w województwie pomorskim.

Jak znaleźć pracę w żłobku?

Najnowsze oferty pracy w żłobku można znaleźć na portalu edujobs.pl. Aby być na bieżąco z ofertami pracy w żłobku, dołącz również do grupy na Facebooku Oferty Pracy w Żłobku – Opiekun | Pomoc | Nauczyciel