Nauczyciel matematyki

bytowski (pomorskie)
04/03/2023

Opis pracy

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kamnicy zatrudni od 1 września 2023r. nauczyciela matematyki- wymiar pełen etat , istnieje możliwość dalszego zatrudnienia na stałe.
Wynagrodzenie na podstawie tabeli wynagrodzeń nauczycieli z 2023 roku + dodatki w formie premii.
Wymagania konieczne:
1/wykształcenie wyższe kierunkowe (mgr),
2/uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkole ,
3/zaświadczenie o niekaralności z KRK,
Zapraszamy do współpracy.

Źródło: https://www.kuratorium.gda.pl/praca-dla-nauczycieli/matematyka-niepubliczna-szkola-podstawowa-w-kamnicy/