Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Kraków (małopolskie)
05/05/2023

Opis pracy

Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o.o., organ prowadzący Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu „Przystanek Przedszkolak”, poszukuje osób do pracy na stanowisku NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG.

Do głównych zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagoga należy:
– Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z dziećmi.
– Tworzenie kompleksowych programów pedagogiczno – terapeutycznych.
– Systematyczna ewaluacja celów terapii.
– Prowadzenie i odpowiedzialność za realizację pracy pedagogicznej opartej na pełnej znajomości dziecka, jego środowiska rodzinnego, programu terapii nauczania i wychowania.
– Dostosowanie materiałów edukacyjnych do specyficznych potrzeb dziecka z autyzmem.
– Współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, zdrowotną i inną.
– Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i terapeutycznej dziecka oraz grupy wg ustalonych zasad.
– Otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich uczniów i utrzymywanie kontaktu z rodzicami swoich uczniów w celu: poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia form pracy oraz ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych i wychowawczych.
– Przygotowanie sali do zajęć: dbanie o jej wystrój, pomoce dydaktyczne, pomoce terapeutyczne oraz utrzymanie w sali ładu i porządku.
– Zaangażowanie i uczestnictwo w spotkaniach zespołu.
– Angażowanie się w przygotowanie i czynne uczestniczenie w wydarzeniach specjalnych organizowanych przez Przystanek Przedszkolak.

Warunki formalne:
– wykształcenie wyższe kierunkowe,
– kursy i szkolenia z zakresu metod pracy z dziećmi/osobami z autyzmem.

Dodatkowo do tej pracy potrzebne będą:
– gotowość do pracy w zespole,
– gotowość do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji,
– gotowość do superwizji swojej pracy,
– umiejętność jasnej komunikacji (zarówno słuchania, jak też wyrażania się),
– umiejętność skutecznej obsługi komputera w środowisku Windows.

Oferujemy umowę o pracę.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać CV oraz list motywacyjny z nazwiskiem kandydata.
Rozpatrywane będą tylko oferty osób posiadających wymagania kwalifikacyjne.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

https://kuratorium.krakow.pl/praca-dla-nauczycieli/wychowanie-przedszkolne-niepubliczne-przedszkole-specjalne-dla-dzieci-z-zaburzeniami-ze-spektrum-autyzmu-przystanek-przedszkolak-w-krakowie-14/