Pedagog specjalny

Katowice (śląskie)
21/06/2023

Opis pracy

Niepubliczne Przedszkole Epionkowo zatrudni osobę na stanowisko Pedagoga specjalnego.
Wymagane kwalifikacje: dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna lub jednolitych studiów magisterskich lub dyplom ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki i ukończony kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej albo studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej, przygotowanie pedagogiczne.

OBOWIĄZKI
Współpraca z wychowawcami i innymi specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu w zakresie udzielania wsparcia wychowankom i ich rodzicom, w tym: diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom prowadzenie dokumentacji przedszkolnej (m.in. dzienniki zajęć)
bieżący kontakt z Rodzicami, współpraca z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny

OCZEKIWANIA
gotowość do rozpoczęcia pracy od września 2023 r.
zaangażowanie i samodzielność
powołanie do pracy z dziećmi
kreatywność i otwartość na nowe wyzwania

OFERUJEMY
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Wynagrodzenie rynkowe w zależności od kwalifikacji (3200 PLN – 3700 PLN)
Praca w bardzo przyjaznym zespole,
Zatrudnienie w wymiarze 1/4 etatu

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/praca-dla-nauczycieli/pedagogika-specjalna-niepubliczne-przedszkole-epionkowo-4/