Psycholog

Lublin (lubelskie)
08/04/2024

Opis pracy

Nauczyciel psycholog. Praca dwa dni w tygodniu (preferowana środa i piątek). Wymiar 10 godz. /40. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na podstawie kodeksu pracy. Wynagrodzenie ok. 2500 zł. brutto.

Wymagania:
Nauczyciel psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, posiadający kwalifikacje do wykonywania zawodu.

Zakres obowiązków:
1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów;

2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Oferujemy:
Wymiar 10 godz. /40. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na podstawie kodeksu pracy. Wynagrodzenie ok. 2500 zł. brutto.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):
Dyplom ukończenia studiów o kierunku psychologia z przygotowaniem pedagogicznym.

 

https://ofertypracy.edu.pl/oferty/9232