Oligofrenopedagog

Józefów (otwocki, mazowieckie)
25/03/2024

Opis pracy

Praca na stanowisku nauczyciel-wychowawca w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Wymagania:
– wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku “Pedagogika Specjalna”, o specjalizacji umożliwiającej pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;

– posiadanie przygotowania pedagogicznego;

Zakres obowiązków:
Prowadzenie zajęć z zakresu:

– funkcjonowania osobistego i społecznego;

– zajęć rozwijających komunikowanie się;

– zajęć kształtujących kreatywność;

– przysposobienia do pracy;

 

Źródło: https://ofertypracy.edu.pl/oferty/15753