Nauczyciel matematyki

Sopot (pomorskie)
24/04/2024

Opis pracy

Zatrudnimy nauczyciela matematyki w Sopockiej Autonomicznej Szkole Podstawowej oraz Sopockim Autonomicznym Liceum od 01.09.2024 r.

Wymagania:

– wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,

– doświadczenie w pracy w szkole,

– samodzielność, kreatywność.

Zakres obowiązków:

– prowadzenie zajęć z matematyki w szkole podstawowej i liceum,

– prowadzenie zajęć obowiązkowych i dodatkowych (koła zainteresowań)

– przygotowywanie do egzaminów zewnętrznych (egz. ósmoklasisty, matura)

– zachęcanie i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach,

– zaangażowanie w życie szkolne,

– regularne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów,

– współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym,

– prowadzenie dokumentacji szkolnej,

– udział w spotkaniach zespołów przedmiotowych, radach i spotkaniach z rodzicami,

– organizacja wyjść i wyjazdów z uczniami,

– dyżury podczas przerw, zastępstwa.

Oferujemy:

– umowę o pracę,

– pracę w dobrze zorganizowanym zespole,

– miłą i przyjazną atmosferę,

– możliwość rozwoju zawodowego.

 

https://ofertypracy.edu.pl/oferty/9007